W piątek Nadzwyczajne Zgromadzenie Klubu
Dodane przez pawelbialczak dnia Maj 16 2013 21:38:00

W związku z sytuacją jaka obecnie panuje w Klubie Prezes KS "Świt" Baranowo zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Klubu Sportowego „Świt” Baranowo.


Spotkanie odbędzie się w piątek 17 maja o godzinie 19:00 (termin I), 19:15 (termin II) na Hali Sportowej w Baranowie przy ulicy Niepodległości 27.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wystąpienie Prezesa Klubu
5. Wolne wnioski
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Głosowanie dotyczące zmiany statutu
8. Wybory:
a. Zarządu
b. Komisji Rewizyjnej
9.  Ukonstytuowanie się Zarządu Klubu
10. Sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia

Na zebranie serdecznie zapraszamy wszystkich piłkarzy, członków Klubu, kibiców i ludzi, którym nie jest obojętny los baranowskiego Klubu.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Białczak