Serwis Klubu Sportowego "Świt" Baranowo
Serwis Klubu Sportowego "Świt" Baranowo
Styczeń 17 2019 22:07:19
Nawigacja
» » KLUB « «
Dane klubowe
Władze
Stadion
Mapa dojazdu
Historia Klubu
Historia w obiektywie
Największe osiągnięcia
Regulamin Stadionu
Cele Klubu
Sprawozdanie merytoryczne
Herb Klubu
Statut
Regulamin Zarządu
10 przykazań
Sponsorzy
Nasza miejscowość

» » SENIORZY « «
Kadra
Sztab szkoleniowy
Trener
Stroje
Transfery
Sparingi
Strzelcy, asysty, kartki
Mecze Świtu
Turnieje

» » ROZGRYWKI « «
Tabela A-klasy
Terminarz
Puchar Polski
Strzelcy A-klasy
Statystyki
Zespoły A-klasy
Mapa drużyn A-klasy
Kilometry ligowe
Regulamin rozgrywek
Regulamin Pucharu Polski

» » OKRĘGOWY ZWIĄZEK « «
COOZPN
Wydział sędziowski
Komunikaty
Obsada zawodów
Wykaz sędziów
Ramowy terminarz
Tabela ekwiwalentów
Regulamin dyscyplinarny
Adresy klubów

»TRAMPKARZE 98-99«
Kadra
Terminarz
Tabela
Strzelcy
Powiatowa Liga
Wyniki
Nabór do drużyny
Zasady rozgrywek

» MŁODZIKI 2000-01 «
Kadra
Liga Młodzików
Wyniki
Nabór do drużyny
Zasady rozgrywek

» ORLIKI 2002-03 «
Nabór do drużyny
Dlaczego warto grać u nas?
Zasady rozgrywek

» » ZESPÓŁ ŻEŃSKI 99-00 « «
Nabór do drużyny

» » OLDBOJE « «
Kadra
Wyniki

» INFO HANDLOWE «
Oferta
Współpraca
Obóz Piłkarski
Sponsoring
Wynajem stadionu
Oferta dla przewoźników
Reklama

» » STRONA « «
Strona Główna
O stronie
Dołącz do nas
Regulamin strony
Polityka prywatności
Redakcja
Facebook
Konkurs
Kibice
Media o Świcie
Galeria
VIDEO
Humor
Zapowiedzi meczy
Śpiewnik kibica
Gadżety klubowe
Tapety
Ankiety
Kontakt

» » UŻYTKOWNIK « «

» WYSZUKIWARKA «
Szukaj
Archiwum newsów
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 621
Najnowszy Użytkownik: Dougstoox
Ostatnio online
Dougstoox49 weeks
Andrewabisa60 weeks
Georgenes64 weeks
a-a-a71 weeks
mairedrome79 weeks
MoSpapl88 weeks
hftggytsju89 weeks
Andrianheany90 weeks
ErnestOneld93 weeks
MarkAlill104 weeks
Tabela ligowa
  Nazwa  M.
Pkt 
1 Tęcza Ojrzeń
17 38
2 Wkra Sochocin 17 37
3 Gladiator Słoszewo 17 34
4 GKS Pokrzywnica
17 30
5  KS Wąsewo
19 29
6 Orzyc Chorzele
17 29
7 Sokół Grudusk
18 29
8 Jutrzenka Unieck
17 19
9
Rzekunianka RzekuńRzekunianka Rzekuń
18 18
10 Świt Baranowo
19 17
11 KS PniewoKS PnRzekunianka RzekuńiewdoKS PniewoKS
17 17
12 Wkra Andzin 17 16
13 Kurpik Kadzidło 18 10
Najlepsi strzelcy

 Krzysztof Chodkowski
10 goli


Rafał Ogonowski
5 goli

 
Artur Sakowski
4 goleMarcin Kaczyński
3 gole

 

Najlepsi asystujący
   Karol Antoszewski
7 asyst Krzysztof Chodkowski
4 asysty


Artur Sakowski
4 asysty
 

Rafał Ogonowski
2 asysty
 

Nasz button

POBIERZ KOD HTML
Buttony


Narew Ostrołęka Plus

Mazowsze Jednorożec

MKS Ciechanów


MŁAWSKA WIARA

Victoria Śnietnica - oficjalna strona: wyniki, newsy, relacje, zdjęcia...
Image Hosted by ImageShack.us

piłka nożna młodzieżowa

Bolesna strona sportu

Strona kibiców Pekpolu Ostrołęka

Partnerzy
”Nieruchomoœci
Wyniki na żywo

IT Serwis - serwis komputerowy Kamil Stepnowski

Opinie o Klub Sportowy Świt

Klub Sportowy Świt Baranowo

Regulamin Zarzadu

REGULAMIN ZARZĄDU

Klubu Sportowego "Świt" Baranowo
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Klubu Sportowego "Świt" Baranowo,
zwaną dalej Klubem. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu
zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków,
oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. Zarząd prowadzi swoją
działalność na podstawie okresowych planów pracy.

2. Sposób wyboru, skład liczebny, okres kadencji, kompetencje i podstawowe formy pracy Zarządu określa Statut oraz uchwały Walnego Zebrania Członków.


3. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb działania Zarządu.

§ 2.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. Uchwalanie rocznych planów działalności, budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oraz gospodarowanie funduszami w granicach określonych budżetem.
4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu.
5. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów, wydawanie wytycznych, podejmowanie uchwał i kontrola bieżąca działalności Klubu.
6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych.
7. Decydowanie w sprawach wyróżnień i nakładania kar.
8. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.


§ 3.
1. Zarząd podejmuje na swych posiedzeniach kolegialne decyzje w formie uchwał i postanowień. Uchwały i decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności quorum. Decyzje Zarządu podlegają wpisaniu do rejestrów prowadzonych przez Biuro Klubu.
2. Pisma dotyczące praw i obowiązków Klubu wymagają
podpisów dwóch upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu w tym Prezesa oraz jednego z członków Zarządu.


II. PODZIAŁ CZYNNOŚCI I KOMPETENCJI.

§ 4.
1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się, ustala wewnętrzny podział funkcji oraz wybiera spośród swoich członków Prezydium Zarządu w skład, którego wchodzą:
- Prezes,
- 1 Wiceprezes,
- 2 Wiceprezes,
- Sekretarz,
- Członek Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes lub członek Zarządu.

§ 5.
1. Do kompetencji Prezesa należy kierowanie całokształtem prac Zarządu Klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
b) ogólny nadzór nad przestrzeganiem Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu ,
c) składanie na Walnym Zebrania Członków Klubu sprawozdania z działalności Zarządu,
d) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
e) podpisywanie - stosownie do uprawnień - pism w imieniu Klubu.

2. Prezes może imiennie upoważnić do reprezentowania Klubu w określonych warunkach członków Zarządu, względnie innych działaczy.

§ 6.
2 Wiceprezesów oraz Sekretarz Zarządu Klubu powoływani są do prowadzenia i nadzorowania spraw organizacyjnych i szkoleniowych Klubu, stosownie do dokonanego przez Zarząd podziału zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności.III. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 7.
1.Zarząd wykonuje swoje funkcje społecznie.

2.Dla realizacji zadań statutowych Zarząd może powoływać działające
czasowo komisje problemowe lub zespoły społeczne, jako organy doradcze i opiniodawcze Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.


IV. PRZYGOTOWANIE I TRYB PRACY ZARZĄDU

§ 8.
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes w terminach przewidzianych w planach pracy Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na rok, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków Zarządu, z własnej inicjatywy uzasadnionej potrzebami Klubu.

2. Porządek obrad Zarządu ustala Prezes w porozumieniu z Członkami Zarządu na podstawie planów pracy Zarządu. Porządek obrad może być przez Zarząd zmieniony albo uzupełniony w wyniku głosowania przed przystąpieniem do obrad.

3. Na posiedzenia Zarządu są zapraszani i uczestniczą z głosem doradczym: przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć również inne zaproszone przez Zarząd osoby.

4. Obowiązek zawiadamiania członków Zarządu i zaproszonych gości oraz przekazywania im przygotowanej dokumentacji obrad, najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia, należy do Biura Klubu.

§ 9.
1. Posiedzenia Zarządu są jawne. W uzasadnionych przypadkach może Zarząd postanowić o poufności obrad albo ich części.

2. Sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu przedstawiają członkowie Zarządu według właściwości.

3. W dyskusji nad rozpatrywanymi sprawami Prezes udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Spośród wniosków dotyczących treści decyzji Zarządu najpierw poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący.

4. Zarząd może upoważnić określonych członków Zarządu do ustalenia z Prezesem ostatecznej redakcji treści powziętej prze Zarząd decyzji.

§ 10.
1. Z obrad Zarządu sporządza się protokół, do którego załącza się dokumenty będące przedmiotem obrad na posiedzeniu. Protokół po zatwierdzeniu przez Zarząd, podpisuje przewodniczący danego
posiedzenia i protokolant.

2. Poprawki do protokółu mogą być wnoszone tylko przez uczestników posiedzenia i po przyjęciu przez Zarząd podlegają uwzględnieniu w tekście danego protokółu.

3. Protokóły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w Biurze Klubu i są dostępne dla członków Zarządu i pracowników Biura, a także dla organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 11.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Klubu
i może być zmieniony w tym samym trybie.

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Klubu.
Prezes KS "Świt" Baranowo
Paweł Białczak
Następny mecz
Mecz ligowy:
 
 18.05.2013
godz. 16:00
Grudusk


Sokół Grudusk
vs
Świt Baranowo

Facebook


Ostatni mecz
Mecz ligowy:
 
 12.05.2013
godz. 15:00
Baranowo


Świt Baranowo
0:5
Tęcza Ojrzeń
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Sparingi rywali

Gadżety Świtu
Sponsorzy

Gmina Baranowo
Maksymilian Gwiazdowski - Cuba Libre Dance & Music Club
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Pralnia POSTĘP
Tomasz Stolarczyk - TRANSPORT OSÓB
Piekarnia SEZAM
Roman Klimaszewski - TARTAK
Krzysztof Krawczyk - NAPRAWA SAMOCHODÓW
Sylwester Budny - POKRYCIA DACHÓW
Bogdan Orzoł - TARTAK
Wojciech Michalak - VOJ, USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Dariusz Narewski

Patron medialny
Oferta sponsoringowa

Zapraszam do zapoznania się z nasza ofertą reklamową

ZOBACZ OFERTĘ
Mecze ligowe
Pogoda
Warunki strony
Dokumenty, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące ten serwis są własnością Redakcji swit.dbv.pl, o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną musi być wcześniej uzgodnione z Redakcją swit.dbv.pl

Przeczytaj regulamin strony>>>
LicznikDane od 01.10.2009
*Do 01.10.2009 było 205238 unikalnych wizyt

stat4u
Dane liczone od 22.10.2011
Prowadzący stronę
Image Hosted by ImageShack.us

Paweł Białczak
Prezes Klubu

Kontakt:
GG: 768461
Gadu-Gadu: 768461
E-mail: pawelbialczak@o2.pl
Telefon: 886325573

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl